Työelämälle

TYÖELÄMÄLLE

AUTAN 
ORGANISAATIOITA KEHITTYMÄÄN KOHTI PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ

Olen työskennellyt yli 10 vuotta yritystoiminnassa liiketoiminnan kehittämisen parissa, sekä organisaatio- ja tiimitoiminnan kehittämisessä lähellä ihmisiä. Minulla on vahva monialaisesti sovellettava liiketoiminnan sekä organisaatiokulttuurin kehittämisen ymmärrys ja osaaminen.

Erityisesti lähellä sydäntäni työelämässä ovat ovat modernit organisaatiokulttuurit ja työyhteisöt, työn tulevaisuus, milleniaalijohtaminen, työhyvinvointi, sekä mentorointi.  Olen myös kokeilukulttuurin puolestapuhuja ja kannattaja. Kokeilukulttuurin avulla voidaan aidosti löytää uusia tapoja tehdä ja kehittää asioita. Kokeilukulttuurin avulla on mahdollista päästä eroon epäonnistumisen pelosta. 

Coachaamisesta ja fasilitoinnista, sekä muutos- ja kehitysprojektien vetämisestä minulla on useamman vuoden kokemus. Olen myös lisäkouluttaunut positiiivisen johtamisen ja postiivisen psykologian saralla.

Konsulttina toimiessani keskiössä ovat aina olleet ihmiset ja heidän työelämänsä helpottaminen, työtapojen kehittäminen  ja ihmisten kuunteleminen. Olen aina ollut innokkaasti etsimässä keinoja tehdä asioita paremmin ja auttaa ihmisiä ja organisaatioita voimaan paremmin.  

Olen myös vahvuuksiltani kehittäjä ja uudistaja, luovuus ja visionäärinen ajattelutapa ovat tekemisessäni läsnä.

Ratkaisukeskeinen coaching auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa, sekä pitämään huolta hyvinvoinnista

PAREMPI TYÖELÄMÄ

Johtaminen, motivointi, työssä jaksaminen, edellytykset tehdä työtään  ja  hyvinvointi työssä ovat teemoina viitoittaneet työuraani. Niiden vaikutukset korreloivat suoraan tehokkuuteen, tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja heidän sitoutumiseensa. Kun työmme on meille merkityksellistä, olemme motivoituneita, innostuneita, yhteistyökykyisiä ja -haluisia ja se näkyy. On tärkeää, että työssä pääsee käyttämään vahvuuksiaan jakokemaan merkityksellisyyttä.  

Työhyvinvointia tulee myös johtaa. Työhyvinvointi ei ole vain työntekijöistä ja yksilöstä kiinni, vaan vastuu on myös johtamisessa.  Työhyvinvointi on monen asian summa ja jokaisen asia.  Nykyaikainen johtaminen onkin rooli, eikä titteli, hyvinvoinnin johtamiseen kuuluu oleellisena asiana organisaatiokulttuurin johtaminen.

lue tarkemmin lisää johannakivinen.fi